Skip to content

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

Wyszczególnienie Cena w zł brutto
I. Urządzenia cmentarne  
1. Za korzystanie z miejsa na trumnę w domu pogrzebowym, w chłodni (1 trumna, 1 doba)   40,00

2. Za prawo dowozu ścieżkami (alejami) cmentarza materiałów budowlanych (opłata dobowa):

 • pojazdem mechanicznym
 • pojazdem napędzamnym siłą mięśni ludzkich(wózek, taczka)

 

 150,00
   50,00

3. Za składowanie materiałów budowlanych, takich jak : żwir, piasek, cement itp. do każdego budowanego obiektu:

 • ryczałtowa opłata za każdy dzień skłądowania materiałów od poniedziałku do piątku
 • ryczałtowa opłata za każdy dzień skłądowania materiałów w soboty i dni świąteczne

 

 10,00
 20,00

4. Za pobieranie wody z sieci wodociągowej przez wykonawców robót budowlanych:

 • przy budowie jednego nagrobka, grobowca
 • ryczałt miesięczny

 

   50,00
 200,00

II. Opłaty za prawo do grobu i opłaty przedłużajace
 

1. Oplata za prawo do grobu ziemnego na okres 20 lat w miejscu wcześniej wykorzystywanym do grzebania zmarłych:

 • grób mały, dziecinny
 • grób pojedynczy na jedną trumnę
 • grób pojedynczy pogłębiony (na dwie trumny)

1.1 Opłata za prawo do grobu ziemnego na okres 20 lat w miejscu wcześniej nie wykorzystywanym do grzebania zmarłych:

 • grób pojedynczy na jedną trumnę
 • grob pojedynczy pogłębiony (na dwie trumny)

2. Opłata za prawo do grobu murowanego na kres 50 lat:

 • pojedynczego, podwójnego i potrójnego o wymiarach 2,50m x 1,50m = 3,75 m2
 • 4-8 osobowego, o wymiarach 2,50m x 2,00m = 5,00 m2
 • 9-12 osobowego, o wymiarach 2,50m x 2,60m = 6,50 m2
3. Opłata za prawo do niszy w ścianie kolumbaryjnej na okres 50 lat 100,00
 200,00
 300,00
 400,00
 600,00

 

 1 000,00
 2 000,00
 2 500,00

    200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Jarosławiu (za prawo do grobu, opłaty przedłużające) można wnosić
przelewem na konto PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, Bank Spółdzielczy Jarosław
nr: 10-9096-0004-2001-0053-9454-0001. 
Po otrzymaniu opłaty, na adres osoby wpłacającej zostanie przesłana faktura.